czwartek, 20 lutego 2014

Literatura i Konferencje

„Literatura frankofońska w polskim przekładzie: nowi autorzy, nowe tematy” 

Spotkanie z Małgorzatą Szczurek (Karakter), Anną Wasilewską (Literatura na Świecie) oraz Piotrem Kieżunem (Kultura Liberalna)


Środa 5 marca, g.19.00
MiTo art.café.books, ul. Ludwika Waryńskiego 28
Wstęp wolny / Spotkanie w języku polskim


 

 

 

„Pragnienie, identyfikacje i płeć aniołów”, wykład psychoanalityka Radu Turcanu

Psychoanaliza – poza wyjaśnieniem kwestii leżących w obszarze jej zainteresowań, takich jak: podmiot i jego identyfikacje, symptomy, popędy, fantazmat i seksualność dziecięca, etc. – miała według Zygmunta Freuda odpowiedzieć na dwa pytania:

„Czego chce kobieta?” i „Kim jest Ojciec”.

Jacques Lacan uznał odpowiedzi Freuda – a mianowicie że Penisneid, zazdrość o penisa u kobiet, jest ekwiwalentem męskiego lęku przed kastracją, zaś ojciec nie reprezentuje jedynie Prawa, ale że odnosi się także do ojca martwego lub symbolicznego - za zbyt ograniczone i niezbyt jasne.

Ten wielki psychoanalityk francuski nawoływał do „powrotu do Freuda” i podstaw freudyzmu, które jego zdaniem uległy zachwianiu w epoce post-freudowskiej (narodzonej w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku), a także na nowo postawił pytania o tożsamość płciową mężczyzn i kobiet.

Przede wszystkim powiązał te pytania z pragnieniem i fallusem, a następnie z kwestią jouissance (która nie jest przyjemnością ani satysfakcją, ale tym, co się znajduje poza nimi, co się boleśnie powtarza, a także naznacza realną identyfikację podmiotu).

Lacan pokazał także, że podejmując kwestie tożsamości, które u każdego bytu mówiącego są najpierw powiązane z płcią, należy przywołać bardziej to, co płciowe, niż to, co seksualne. Identyfikacja seksualna – ani czysto anatomiczna (jak z perspektywy kreacjonizmu naukowego lub religijnego), ani czysto symboliczna (jak np. w studiach gender) – została opisana przez Lacana jako właściwy każdemu podmiotowi sposób odnoszenia się do jouissance. To on determinuje, jak podmiot sytuuje się po stronie mężczyzny lub kobiety.

Dla Lacana takie rozwiązanie było jednocześnie realistyczne i logiczne, ponieważ stanowiło jedyny sposób wyjaśnienia tego, co każdy wiedział, ale czego nikt nie chciał przyznać: a mianowicie faktu, że nie ma związku seksualnego u bytu ludzkiego. Oznacza to, że od momentu, kiedy pragnienie sprzeciwia się wszelkiej harmonii i równości, nie istnieje związek pomiędzy jouissance u mężczyzny i jouissance u kobiety. Co powinno pozostać prawdą aż do „nowego porządku”, czyli – parafrazując – aż do czasów, gdy anioły zmienią płeć.

Radu Turcanu
Radu Turcanu jest członkiem paryskiej Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (École de Psychoanalyse des Forum du Champ Lacanien – EPFCL). Posiada doktorat w zakresie psychoanalizy i nauk medycznych Université de Paris VII, oraz doktorat z literatury porównawczej University of Illinos w Stanach Zjednoczonych. Publikował we Francji, Australii, Stanach Zjednoczonych oraz Rumunii. Wykłada na wydziale psychoanalizy oraz na studiach doktoranckich Université de Paris VII. W ramach swojej psychoanalitycznej praktyki klinicznej pracuje z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi.

Sobota 8 marca, g.17.00
Instytut Francuski w Polsce, Mediateka, ul. Widok 12
Wstęp wolny / Wykład w języku francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na polski


Poradniki: polsko-francuskie spotkanie branżowe wydawców


Poniedziałek 10 marca, g.10.00 - 18.30
Mediateka Instytutu Francuskiego w Polsce, ul. Widok 12
Wyłącznie dla przedstawicieli wydawnictw / Zapisy pod numerem 22 505 98 05


„Relacja między tekstem a obrazem: szkic gramatyki ogólnej”, prof. Jean-Marie Klinkenberg

(Walonia-Bruksela)

Jean-Marie Klinkenberg, profesor emeritus Uniwersytetu w Liège, prowadzi zajęcia z lingwistyki, zwłaszcza semiotyki i retoryki oraz kultur francuskiego obszaru językowego. Część badań nad retoryką i semiotyką prowadził w ramach Grupy µ.
Konferencja odbywa się w ramach cyklu wykładów wygłaszanych w Polsce.

Poniedziałek 10 marca, g.11.30 – 13.00
Instytut Romanistyki sala 3014, ul. Dobra 55
Wstęp wolny
Kulinarna rozmowa z Leą Linster: o Bocuse d'Or i gwiazdach

(Luksemburg)

Lea Linster zdobyła mocną pozycję w męskim świecie słynnych szefów kuchni. Luksemburka jest pierwszą i dotąd jedyną kobietą, która zdobyła Bocuse d’Or, najwyższe wyróżnienie kulinarne. Le Gault et Millau przyznał jej 18 na 20 punktów i wybrał szefem roku 2009. Rozmowie towarzyszyć będzie degustacja przekąsek i win Pani Linster.
Więcej informacji o Lea Linster na stronie szefowej kuchni.

Środa 12 marca, g.20.00
Ambasada Luksemburga w Polsce, ul. Słoneczna 15
Spotkanie w języku francuskim z tłumaczeniem symultanicznym na polski
Liczba miejsc ograniczona / Konieczne zgłoszenie do 7 marca: confirmation.warsaw@mae.etat.lu i pisemne potwierdzenie przyjęcia przez AmbasadęRumuńska Godzina Bajki

Zostaną przeczytane dwie bajki rumuńskie po francusku i po polsku. Ilustracje do usłyszanych bajek, wykonane przez dzieci, będą wywieszone w Mediatece.
Dla dzieci od 4 lat.

Czwartek 13 marca, g.17.00
Mediateka Instytutu Francuskiego w Polsce, ul. Widok 12
Wstęp wolny / Odczyt w języku francuskim i polskim


„Polska-Haiti: zapomniane pokrewieństwo”, spotkanie z Michelem Soukarem, haitańskim pisarzem

Spotkanie poświęcone polsko-haitańskim stosunkom historycznym i kulturalnym oraz obecnej sytuacji pisarzy na Haiti. Odczytane będą fragmenty haitańskich utworów literackich, w tym dzieł gościa. Przypomniana też zostanie sylwetka Georges’a Anglada, pisarza, geografa, byłego prezesa haitańskiej sekcji Pen Clubu.

Poniedziałek 17 marca, g.18.00
Polski Pen Club, Dom Literatury, sala spotkań, 1 piętro, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
Wstęp wolny / Spotkanie w języku polskim


„Le roman haïtien entre l’ancrage et le nomadisme”, spotkanie z Michlem Soukarem, haitańskim pisarzem

Moderator prof. dr hab. Józef Kwaterko, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski
Wykład i dyskusja poświęcone głównym nurtom frankofońskiej literatury haitańskiej w XX i XXI wieku, takim jak idygenizm, murzyńskość, realizm cudowny, spiralizm. Poruszone zostaną kwestie kreolizacji języka francuskiego, imaginarium vodou w literaturze oraz sytuacja pisarzy haitańskich w kraju i w diasporze (we Francji i w Kanadzie).

Wtorek 18 marca, g. 11.30
Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Kultury Francuskiej i StudiówFrankofońskich w Polsce (OKF), ul. Dobra 55, sala 3.014, 3 piętro
Wstęp wolny / Spotkanie w języku francuskim


„Réalités créoles et imaginaires littéraires francophones”, spotkanie z Michelem Soukarem, haitańskim pisarzem

Moderator prof. dr hab. Józef Kwaterko
Panorama współczesnej literatury frankofońskiej na Haiti i w diasporze. Sytuacja twórców i instytucji życia literackiego, prezentacja głównych tendencji estetycznych w oparciu o fragmenty przekładów na język polski, kreolskie realia i duchowość afro-chrześcijańska a wyobraźnia kulturowa i językowa pisarza frankofońskiego na Haiti, odnowa tradycji powieści historycznej.

Środa 19 marca, g. 19.00
Instytut Francuski w Polsce, Mediateka, ul. Widok 12
Wstęp wolny / Spotkanie w języku francuskimJak bez wysiłku pokochać literaturę haitańska? Moja przygoda z Dany Laferrière’em.  


W grudniu 2013 roku haitański pisarz Dany Laferrière został wybrany do grona nieśmiertelnych Akademii Francuskiej. Zasiadł on na miejscu, które wcześniej zajmowali Monteskiusz i Aleksander Dumas. Krótki wykład Tomasza Surdykowskiego – tłumacza powieści Lafferrière’a - będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jak haitański emigrant, który literacką karierę rozpoczynał w Kanadzie, wdarł się przebojem do przybytku strażników literatury francuskiej.

Jeden z najbardziej rozpoznawanych współczesnych pisarzy haitańskich, Dany Laferrière urodził się w 1953 w Port-au-Prince na Haiti. W 1976 roku z obawy przed politycznymi prześladowaniami wyjechał do Montrealu. Tam w 1985 roku zadebiutował powieścią „Jak bez wysiłku kochać się z Murzynem” (przekł. Jacek Giszczak, PIW 2004). Laferrière napisał dotąd kilkanaście powieści. Po polsku, oprócz wspomnianego wyżej debiutu, ukazały się dwie pozycje – „Smak młodych dziewcząt” (przekł. Jacek Giszczak, Świat Książki, 2009) oraz „Kraj bez kapelusza” (przekł. Tomasz Surdykowski, Wydawnictwo Karakter, 2011).

W swoich dziełach Laferrière w sposób pełen humoru, ironii i dystansu przeplata wątki autobiograficznie z opowieściami o swoim kraju, w którym już nie mieszka, porusza kwestie tożsamości, narodowości, emigracji czy kultury… Laferrière zdobył liczne prestiżowe nagrody. W grudniu 2013 roku został pierwszym w historii pochodzącym z Haiti członkiem Akademii Francuskiej.
Akademia Francuska została założona w 1635 roku i od tego czasu niestrudzenie strzeże czystością język francuski chroniąc go przed wypaczeniem i wpływami obniżającymi standardy gramatyki i słownictwa.  Akademii liczy zawsze 40 członków, a kadencje są dożywotnie. Po śmierci jednego z nich zostaje zwolniony „fotel”, wtedy w drodze głosowania powoływany jest nowy członek zajmujący opuszczone miejsce. W grudniu 2013 fotel no.2 został przyznany Dany Laferrière.  

Poniedziałek, 24 marca, g.18.00
Centrum ŁOWICKA, ul. Łowicka 21
Wstęp wolny


„Pisanie po francusku z « akcentem »” z prof. Régine Robin

Régine Robin, zasłużona wykładowczyni, profesorka socjologii na Uniwersytecie Quebeckim w Montrealu, powieściopisarka i nowelistka. Od dwudziestu lat prowadzi badania na temat tożsamości i literatury, kultur okresu międzywojennego, kwestii pamięci i wykorzystywania przeszłości, kultury żydowskiej w języku jidisz oraz poetyki wielkich miast. W 1987 otrzymała Nagrodę Gubernatora Generalnego Kanady za Le réalisme socialiste. Une esthétique impossible (Paris, Payot 1986). Jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Kanadyjskiego.

Poniedziałek 31 marca, g.13.15
Instytut Romanistyki i Ośrodek Kultury Francuskiej iStudiów Frankofońskich w Polsce (OKF), ul. Dobra 55, sala wykładowa nr 1.0007, 1. piętro
Wstęp wolny