O Frankofonii

Co roku, frankofoni i frankofile, czyli ci, którzy znają i kochają język francuski i związane z nim kultury, spotykają się z okazji Światowego Dnia Frankofonii, przypadającego 20 marca.

W tym dniu, w 1970 roku, w Niamey, w Nigrze, powstała pierwsza międzyrządowa organizacja Frankofonii: Agencja ds. współpracy kulturalno-technicznej, która została następnie przemianowana na Międzynarodową Organizację Frankofonii (OIF).

Międzynarodowa Organizacji Frankofonii zrzesza 57 krajów i rządów o statusie członków oraz 20 krajów obserwatorów, w tym Polskę, położonych na pięciu kontynentach.
Wiecej o polskim czlonkowstwie w OIF na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ). 

To oznacza 220 milionów osób mówiących po francusku, z których 60% ma mniej niż 30 lat. Przewiduje się, że w roku 2050 na świecie będzie żyło 700 milionów frankofonów (w tym 80% w Afryce).

Międzynarodowy Dzień Frankofonii jest nie tylko okazją do świętowania języka francuskiego, lecz również do przypomnienia, że między językami i kulturami istnieje ścisły związek i że język jest nośnikiem kultury. Jest to też okazja, by przypomnieć o wartościach wspólnych dla krajów należących do OIF, takich jak poszanowanie różnorodności kulturowej, obrona demokracji i praw człowieka, dostęp do edukacji i zrównoważony rozwój.


10 ciekawostek związanych z Frankofonią

  • Liczbę osób na świecie posługujących się językiem francuskim ocenia się na 220 milionów
  • 60% użytkowników języka francuskiego nie przekroczyło 30 roku życia
  • Przewiduje się, że do 2050 roku liczba frankofonów wzrośnie do 700 milionów, z których 80% to będą mieszkańcy Afryki
  • Na świecie żyje około 900 tysięcy nauczycieli języka francuskiego
  • 77 krajów i rządów należących do Międzynarodowej Organizacji Frankofonii reprezentuje ponad jedną trzecią członków Organizacji Narodów Zjednoczonych.
  • 32 kraje i rządy należące do OIF uznają język francuski jako urzędowy, jedyny lub jeden z kilku
  • W Unii Europejskiej język francuski jest drugim językiem ojczystym i drugim najczęściej używanym językiem obcym
  • Najwięcej frankofonów, 96,2 milionów, żyje na kontynencie afrykańskim w krajach członkowskich OIF
  • Uniwersytecka Agencja Frankofonii (AUF) zrzesza 786 uczelni i instytucji badawczych z 98 krajów
  • Francuski jest trzecim językiem biznesu, po angielskim i chińskim
 

Więcej informacji


Dni Frankofnii 2013 - Działo się ! Zobacz videoclip